Thực đơn - BÁNH MÌ HỒNG HOA

Thực đơn - BÁNH MÌ HỒNG HOA

Thực đơn - BÁNH MÌ HỒNG HOA

Thực đơn - BÁNH MÌ HỒNG HOA

Thực đơn - BÁNH MÌ HỒNG HOA
Thực đơn - BÁNH MÌ HỒNG HOA

Thực đơn

Bánh Mì Heo Quay

Giá: 35.000đ

BÁNH MÌ ỐP LA

Giá: 20.000đ

XÔI LỚN

Giá: 35.000đ

XÔI NHỎ

Giá: 25.000đ

Giá: 15.000đ

Giá: 15.000đ
Top